Anna Hallström

Utbildningsledare, coach och skådespelare

Vi människor pratar så ofta om att "få ihop" alla delar i livet. Maximera det som ger mening och kraft – minimera det som urholkar och sårar. Vi jagar och strävar – hittar och förlorar. Och allt hänger ihop. Jag älskar att använda humor för att komma åt vår innersta längtan. När vi släpper på prestige och kontroll och vågar bjuda på oss själva. Då är det roligt och enkelt att få delarna att falla på plats.

E-post: anna@reactconsulting.se