Peter Wanselius

Utbildningsledare, konsult och regissör

Jag tror på att ställa verkligt tydliga krav på dig som kund. Inte säga ja till ett samarbete förrän det känns rätt i båda parters själ och hjärta. Livet är lite för kort för att verka i sammanhang som är halvokej. Jag vet vad vi kan leverera och vilken skillnad vi gör när vi går in i ett samarbete med dig. Konsten är att skapa "rätt förutsättningar" för vår relation, dvs att ge plats för goda idéer så att drömmar och mål blir verklighet. Då lever vi och verkar i vår fulla potential. Då är det riktigt kul att samarbeta.

E-post: peter@reactconsulting.se