Boken

Leva livet i arbetslivet vänder sig till alla ledare som på ett lättillgängligt sätt vill lära sig mer om konsten att leda en kulturförändring.

Här får du konkreta verktyg i att leda en kulturförändring så att den syns positivt i resultat, kundnytta och den gemensamma arbetsglädjen.

Boken ger alla ledare stöd, redskap och lösningsfokuserade förhållningssätt att vägleda medarbetare till en kultur där vi får växa och slå ut i full blom.

Leva livet i arbetslivet bjuder in läsaren att ta del av erfarenheter, metoder och övningar som har utvecklats under 20 års tid med hundratals ledare och arbetsgrupper i de flesta av branscher.

Text: Peter Wanselius | Bild: Jenny Lucander-Holm

”– Leva livet i arbetslivet, inspirerar och hjälper oss att på ett enkelt sätt ta oss an arbetet med att styra mot en kulturförändring. Genom bokens lättillgängliga struktur och erfarenhetsbaserade råd blir den ett användbart praktiskt och teoretiskt stöd. Dessutom – väldigt ROLIG med alla detaljrika vackra bilder!”

Kristina Bonander – Verksamhetsutvecklare, Primärvårdskansliet Mariestad

”Leva livet i arbetslivet, konsten att leda en kulturförändring”
– är en bok som är lätt att ta till sig. Text och bild i en smakfull kombination, instruktiv och tydlig. Blir lätt en uppslagsbok att gå tillbaka till.”

Ulla Andersson – Chefssekreterare, Primärvårdskansliet Borås