Effektiva ledarutbildningar

När: du vill ge dina ledare effektiva, upplevelsebaserade och kreativa ledarutbildningar som gör skillnad från första dagen på hemmaplan.

Resultat: direkt applicerbara verktyg med moderna förhållningssätt som ger lust att leda effektivt.

Teman: att leda utifrån övertygelse – att leda en kulturförändring – att leda med hjärtat, tydlighet, transparens, lösningsfokus och målinriktning.

Våra utbildningar hjälper dina ledare att bli än mer kompletta, tydliga och självsäkra i sitt ledarskap. Det gör vi genom att träna och praktisera verktyg och förhållningssätt i realtid. Alla teorier omsätts direkt i praktiken. Våra utbildningsledare skapar alltid en miljö som är tillåtande, där humor och lusten att testa, att få göra fel och våga bjuda på sig själv är en självklarhet.

Dina ledare får nya insikter och förståelse av vikten av att vara ”autentisk” i sitt ledarskap. D.v.s. att alltid utgå ifrån sina värderingar och sin övertygelse och använda såväl hjärta som hjärna för att nå handlingskraft och resultat.

Dina ledare får själva vara med och sätta agendan och ramarna för hur de vill jobba med att utveckla sitt ledarskap. Våra utbildningsledare är mästare på att plocka upp och anpassa verktyg så att alla ledares behov verkligen blir tillgodosedda.

Vi garanterar att våra effektiva ledarutbildningar skapar lust att leda. Det gör vi genom att förstärka och bredda det som är bra i ledarskapet i dag, samt synliggöra och korrigera ev. svagheter/brister.

Dina chefer utvecklas och lär in nya kunskaper allra bäst genom att uppleva och att praktiskt öva. Därför ger våra utbildningar alltid stor plats för att träna, göra fel och prova utmanande situationer i en trygg miljö. Det gör att den nya kunskapen landar snabbare och blir bestående och en naturlig del av den företagskultur dina ledare vill skapa.

Med våra utbildningar vägleder och tränar vi dina ledare i att:
• leda sina medarbetare till motivation
• skapa tydliga mål som inspirerar
• vara personliga och transparenta
• locka fram det bästa hos medarbetarna
• leda en kulturförändring
• bekräfta det som är bra och fira segrarna