Kreativa ledningsgrupper

När: du vill ge din ledningsgrupp injektioner till utveckling, spegling för att utnyttja sin fulla potential och handfasta verktyg för att nå mål.

Resultat: roligare, kreativare och effektivare ledningsgruppsarbete som smidigt når mål och resultat.

Teman: omsätta varumärkets värderingar till levande relationer – leda en kulturförändring som når mål och skapar engagemang i organisationen.

Vi ser till att din ledningsgrupp skapar interna och externa kontrakt som leder till konkret handling, tydliga ansvarsområden och lust att ge det lilla extra.

Vi hjälper din ledningsgrupp att ta sig till nästa nivå och nå en större mognad. Det gör vi genom att coacha, utbilda och konsultera personerna i din ledningsgrupp så att de äger kraftfulla verktyg och förhållningssätt, som förenklar arbetet att nå uppsatta mål och resultat. Vi förstärker och renodlar det som redan är bra i dag och utvecklar besluts/kommunikationsvägar för att din ledningsgrupp ska bli än mer effektiv och målfokuserad.

Effekten av vårt arbete med din ledningsgrupp syns i:
• kreativa samarbeten
• tydligare beslutsfattande
• enkelhet i kommunikation
• fokuserade möten
• öppen dialog
• tydliga mål och delmål
• stärkt varumärke

Vi hjälper din ledningsgrupp att ta tillvara sin spetskompetens och att leda och förädla varumärkets värderingar.

[vimeo]http://vimeo.com/32479761[/vimeo]